Postrehy z Moldavska

Cez Moldavsko sme skôr presvišťali, takže postrehy ktoré mám asi nemožno zovšeobecňovať. Ale krajina je to malá tak snáď aspoň dáku výpovednú hodnotu tieto postrehy majú:

– Moldavsko hýri farbami – farebné domčeky, brány, príroda,- veľa poľnohospodárskej pôdy, rastie hlavne kukurica, slnečnica, obilie, orechy, sady, vinice,
– žlté plynové trubky spájajú každý dom,
– všade plno klasických studní, od smädu sa neumiera,
– koňské povozy neoddeliteľná súčasť všetkých ciest,
– hraničný priechod: vodič naľavo, okienko napravo = šofér musí vystúpiť,
– nechcú rozprávať rusky s rusmi, nemajú ich radi,
– lepšie cesty ako na Ukrajine,
– problém dostať sa do Podnesterska, ktoré sa chce osamostatniť – na ceste zátarasy, tanky, vojaci,
– ludia pôsobili dosť odmerane, nechceli sa moc zhovárať,
– krajina s najnižším indexom ľudského rozvoja v Európe,
– život tu je veľmi pomalý, pokojný,
– priemerná mesačná mzda 200€, nezamestnanosť vysoká,
– ľudia pracujú na svojich políčkach a tak preživajú.

studna

studna

farebné domky na dedine

farebné domky na dedine

babička

babička

(Visited 641 times, 1 visits today)

You may also like...